SODIUM THIOSULPHATE 99%

Là Natri thiosunfat (Na2S2O3) là một hợp chất tinh thể không màu được ứng dụng để: Hấp thu Chlorine tồn dư trong ao sau cải tạo ao, Chất khử Clorua trong tẩy sợi , chất ngăn ngừa thuốc nhuộm hoạt hóa trong dệt nhuộm., Chất thuộc da trong ngành thuộc da, Nguyên liệu thô trong sản xuất thuốc sổ, Chất xử lý nước thải trong ngành sản xuất thuốc trừ sâu,..

Chi tiết SODIUM THIOSULPHATE 99% ẤN ĐỘ (HẠT LỚN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0915 073 479